Prosinec 2006

Telepatie- cojeto?

30. prosince 2006 v 18:38 | Enýsek! =o) |  Telepatie a Hypnoza
Telepatie je slovo řeckého původu (tele - vzdálenost, vzdálený, pathia - cítění) a znamená přenos myšlenek bez účasti známých smyslových orgánů, na prakticky libovolnou vzdálenost od osob umístěných v sousedních místnostech po přenos na jiný kontinent.
Konvenční věda se snaží o zkoumání fenoménu telepatie již více než 100 let, ale protože se v žádném z provedených experimentů nepodařilo dosáhnout 100% úspěšnosti a trvalé reprodukovatelnosti pokusů, není existence jevu obecně uznávána za prokázanou. Patří do skupiny jevů, kterou se zabývá psychotronika.....(wikipedia)
Jde o bezprostřední působení neuropsychických procesů jedné bytosti na neuropsychické procesy bytosti druhé. Osoba vykovávající telepatický vliv na druhou osobu, které předává telepatickou informaci se nazývá telepatickým induktorem neboli agentem. Osoba, která bezprostředně na vzdálenost zachycuje tento vliv bývá nazvána telepatickým percipientem. Ovšem to, co telepaticky vnímá percipient se zdaleka nemusí shodovat s tím, co vnímá induktor. Z toho vyplývá, že telepatie není přenášení nebo čtení myšlenek, jak je často uváděno, ale jde o přenos informace v podobě vjemů vizuálních, sluchových a výjimečně i čichových. Telepatii rozdělujeme na spontánní a experimentální.
Analýza psychických útoků - telepatie, sugesce, hypnózy. / Foto: sxc
(........více o magii a tajemnu- klick na obrázek :)
 • Telepatie spontánní - Spontánní telepatie se děje neočekávaně, bez našeho přičinění. Jedná se o cosi, co zná většina populace. Odehrává se většinou mezi příbuznými či blízkými přáteli a rodinnými příslušníky. Ke spontánní telepatii obvykle dochází ve chvílích extrémní zátěže, především citové, ve stavu nebezpečí života či dokonce smrti. Z mnoha případů spontánní telepatie je známo, že příjemce musí být v klidu až v útlumu, zatímco vysílající musí být ve stavu koncentrace, vypětí či stresu.
 • Experimentální telepatie - Při experimentální telepatii se obvykle přenáší nějaká kresba či obrázek. Nejčastěji užívané jsou karty s pěti symboly: čtverec, vlnovky, kruh, kříž a hvězda. Někdy se dává přednost použití karet s pěti zvířaty: lev, slon, zebra, žirafa, pelikán, poněvadž se předpokládá, že pro přenos jsou vhodnější barevné obrázky těchto zvířat než abstraktní symboly. Percipient, neboli ten, kdo přijímá telepatický signál, předem zná symboly všech pěti karet, myšlenkově je mu vysílán vždy jeden z těchto pěti symbolů, a on má poznat, který z nich to je. Při příjmu je nutno vyloučit jakoukoli logiku a všímat si pouze toho, co příjemce bezprostředně napadne. Předpokládá se, že telepatii usnadňuje jakási nosná či pilotní vlna, kterou je například možné vyvolat ionizací vzduchu středně těžkými ionty, které například produkuje zapálená svíčka......
Tak co si o tom myslíte?? Mě osobně to přijde reálné a určitě taková nadpřirozená ,,moc,, existuje...Pište pls názory do komentářů...

Co se rozumí pod pojmem hypnóza?

30. prosince 2006 v 18:35 | Enýsek! =o) |  Telepatie a Hypnoza
Definice hypnózy říká:
V tomto stavu jsou tělesné funkce sníženy, zatímco duchovní jsou aktivovány. British Medical Association definuje hypnózu takto:
"Hypnóza je přechodný stav změněné pozornosti u pacienta, stav, při němž se spontánně nebo jako reakce na verbální a jiné podněty mohou vyskytovat různé jevy. Tyto jevy zahrnují změny vědomí a paměti a vyšší náchylnost k sugescím, reakcím a myšlenkám, jaké se v obvyklém stavu u pacienta nevyskytují. Mimo jiné lze v hypnotickém stavu vyvolat či potlačit jevy, jako jsou anestézie, paralýzy, svalová stuhlost a vazomotorické změny."
Psychologický slovník definuje hypnózu jako: "Uměle navozený, spánku podobný stav vyznačující ses zvýšenou sugestibilitou a hyperkoncentrací pozornosti. Projevuje se ztrátou . pasivitou, poslušností k příkazům (raportu) hypnotizéra. Někdy se používá k terapeutickým účelům."
http://www.hypnoza.look4u.ro/images/logo.jpg
V čem spočívají hlavní rozdíly mezi hypnózou a spánkem?
Hypnózou se většinou míní jistý stav podobný spánku, tzv. hypnotický spánek. Navenek se také hypnotický spánek podobá většinou jakémusi lehkému spánku, ale ve skutečnosti jsou mezi nimi velké rozdíly.
Hypnóza je stav zúženého vědomí, ale uvnitř tohoto ohraničeného kužele vědomí se mohou vyskytovat všechny odstíny škály mezi ospalostí a zvýšenou bdělostí. Přitom nikdy není v útlumu celý mozek, ale vždy pouze některé jeho části. Vzhledem ke sníženému prahu vědomí je zde sice se spánkem jistá příbuznost, nikdy to ale není úplná analogie vyjma případy, kdy hypnózy přejde ve spánek.......
Obrázek “http://www.volny.cz/mahakali/hyp.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
V hypnóze se neustále střídají v různých oblastech mozku procesy útlumu a podráždění, přičemž v úhrnu útlum převažuje nad podrážděním, narozdíl od bdělého stavu, kdy je tomu naopak.
Hypnózu charakterizují tyto znaky:
 • Selektivně se zvyšuje pozornost vůči zadávané sugesci
 • Pacient slyší každé slovo a každý šelest
 • Je snížena jeho kritičnost
 • Jeho vědomí je zúžené, ale bdělé
 • Orientace v čase a prostoru zůstává zachována
 • Pacient si na prožitky z hypnózy pamatuje, není-li mu výslovně sugerováno, že si je pamatovat nebude
 • Hypnotizovaný reaguje na oslovení
http://www.bbc.co.uk/health/images/300/sleep.jpg
Spánek naproti tomu charakterizují tyto znaky:
 • pozornost vůči čemukoli prakticky mizí
 • vnímání podnětů je prakticky utlumeno
 • úplně mizí kritičnost
 • vědomí je utlumeno
 • mizí orientace
 • vzpomínky ze stavu spánku chybějí
 • spící člověk nereaguje na oslovení
Literatura:
[1] P. Hartl - Psychologický slovník, vydal Jiří Budka, Praha 1993
[2] L. Chertok, I. Stengers - Hypnóza, narcistická rána, vydala Konfrontace 1993
[3] K. Tepperwein - Vyšší škola hypnózy, vydal Knižní klub, 1994

Pro návštěvníky mého bloguu...

23. prosince 2006 v 19:01 | Enýsek! =o) |  About Me
Dekuju užijte si Vánoce a hodně dárečků pod stromeček!!!!!!!!!!!!!! pápápápá!!

4 Super Wally z Eragona..

23. prosince 2006 v 12:03 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest


Krááásná Safirka!!

23. prosince 2006 v 12:02 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest
Jak je tam malinka to bylo upe krásný.. ty očka :))) jůůů

Charaktery některých postav..

23. prosince 2006 v 12:02 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest
Eragon
Hlavní hrdina, 15-16iletý delikvent se smyslem pro spravedlnost (jak jinak se stát hlavním hrdinou, že...), který našel v Dračích horách Safiřino vejce. Rodina zprvu neznámá až žádná, později objevený bráška Murtagh a zesnulý taťka Morzan. O matičce Selené nic neví. Než vzal roha z Carvahallu, žil s bratrancem Roranem a strýčkem Gerem. Jede po Arye, v Eldestu nám přejde k elfí rase (bléé...).
Safira
Roční dračice se safírovými šupinami, už dokáže chrlit oheň. Létání jí jde velmi dobře; obdivuje Glaedra a občas je jediný tvor, který Eragonovi rozumí (nj, to dospíváníXD)…
Brom
Hlavní mentor příběhu, bývalý Jezdec a vypravěč v Carvahallu. Jeho dračice se taky jmenovala Safira. Vzal jako první do rukou Dragonův výcvik. Docela tajemný charakter, nejvíc se toho o něm Eragon dozvěděl až po tom, co Broma zavraždili ra'zakové.
Murtagh
Taky tajnůstkářský charakter, s Eragonem a Safirou cestoval spíš tak z legrace… Prvorozený synáček Morzana, přes záda má jizvu po meči, který po něm opilý tatík mrštil. Později se pro něj vylíhne Trn. Oba museli složit přísahu Galbatorixovi (úchylný jméno, co?).
Trn
Červený drak z druhého vejce, nic moc se o něm zatím neví, ale asi se mu taky nelíbí se musí Galbíka poslouchat…
Ažihad a Nasuada
Otec a dcera, vůdcové Vardenů, odpůrců Království. Sídlo v Beorských horách, později v Surdě.
Galbatorix
Úhlavní padouch příběhu, zradil Jezdce a navíc si ukradl druhého černého draka. Naneštěstí pro Eragona a všechny hlavní postavy je Galbík král…
zdroj: deedee4.sblog.cz

Ještě nějaké informace o filmu..

23. prosince 2006 v 12:00 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest
Rozpočet: 100,000,000$

Režisér:Stefen Fangmeier

Produkční společnost: Fox 2000 (20th Century Fox)

Vizuální efekty: Industrial Light & Magic (ILM)

Producenti: John Davis a Wyck Godfrey

Premiéra: 15.12.2006

Oficiální web: www.eragonmovie.com
Natáčení filmu Eragon skončilo v listopadu 2005 v Budapešti. Teď nezbývá než počkat, jaký ohlas bude film mít mezi diváky. Paolini se nechal slyšet, že bude hrát setnutého v bitvě o Farthen Dur, ale do natáčení se nezapojuje.
Pomocným režisérem je Bogi Móricz. Vizuální efekty obstarává Karen Murphy, viceprezidentka společnosti 20th Century Fox. IMDB (www.imdb.com) oznámilo, že Patrick Tatopoulos podepsal smlouvu na návrh draka. Patrick Tatopoulos je známý díky své práci na filmech, jako jsou Den nezávislosti, Patriot, Underworld, Van Helsing a Já Robot.
Natáčelo se od 2. poloviny července do konce listopadu 2005 v Matfilm Studiu ve Fótu (poblíž Budapeště). Eragon je také natáčen v Ság Hill, který se nachází na západě Maďarska. Scény s vesnicemi, vodopády a podobnými objekty se odehrávají právě tam.......

3 foteškyy

23. prosince 2006 v 11:58 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest
před Bromovou diamantovou hrobkou.. pekná safirka...

Eragon Hra

23. prosince 2006 v 11:57 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest
Hra by měla vyjít 14. listopadu 2006. Vyjde jako PC, XBox, XBox 360, Playstation 2, Game Boy Advanced (GBA), Nintendo DS, a Playstation Portable (PSP).
Myslím že to bude urco bezva hra :)))

Obrázky obaly z knížky..

23. prosince 2006 v 11:55 | Enýsek! =o) |  Eragon, Eldest