Květen 2006

Pomocná ruka..

31. května 2006 v 21:12 | Enny! =o) |  Krev- Smrt

Druhy Sebepoškozování

31. května 2006 v 19:19 | Enny! =o) |  Ostatní
Sebepoškozování v klinickém slova smyslu představuje kategorii, která má sociální kontext a sociokulturní pozadí. Zacházení s lidským tělem je determinováno sociálními okolnostmi a rituály, které mají kulturní a sociální význam. Tyto okolnosti rozhodují o tom, které zásahy do lidského těla lze pokládat za konvenční normu (např. tetování nebo piercing) a které již mají charakter sebepoškozování v patologickém slova smyslu.
Budeme charakterizovat termíny, které se vyskytují v odborné literatuře a popisují patologické sebepoškozující chování. Je zřejmé, že sebepoškozující a suicidální chování se odlišuje, ale toto odlišení nebývá vždycky v klinické praxi snadné.
Automutilace (self-mutilation) představuje sebepoškození, kde nejčastější motivace vyplývá z psychotické poruchy a sebepoškození může mít symbolický význam. Příkladem je automutilace zaměřená proti části těla (např. ruce, genitáliím, očím, jazyku) symbolicky vyjadřující patologické pocity viny a sebepotrestání při těžké depresi. Bizarní automutilace se mohou vyskytnout u pacientů trpících schizofrenním onemocněním. Automutilace se může také vyskytnout jako vedlejší produkt neobvyklých sexuálních praktik sadomasochistického charakteru nebo u osob s poruchami osobnosti v zátěžových situacích, jako je např. trestní stíhání, pobyt ve vězení, nedobrovolná hospitalizace, a může mít účelový charakter.
Sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding) je termín, který je nejčastěji spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) bez vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškození bývají používány ostré předměty, např. žiletka, sklo. Další formou sebepoškození je popálení, např. cigaretou nebo zapalovačem. Uváděné motivy pro sebepoškození jsou rozličné, nejčastěji uváděným motivem bývá pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít. Sebepoškozování je považováno za jeden ze znaků narušené osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. Někteří autoři ovšem sebepoškozující chování koncipují spíše jako návykovou poruchu (addiction) než jako znak specifické poruchy osobnosti. Do okruhu sebepoškozování bývá zahrnováno i předávkování léky, které je opakováno a není u něj patrný přímý suicidální motiv. I když v sebepoškozujícím chování můžeme nalézt apel na okolí, nebývá snaha o získání pozornosti okolí jediným motivačním mechanismem.
Syndrom záměrného sebepoškozování (deliberate self-harm) představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální bulimie) a pacientů závislých na návykových látkách.
Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího jednání.
Předávkování léky (self-poisoning, overdosing) představuje neindikované, nepřiměřené nebo nadměrné užití dávky léků bez zřetelného suicidálního úmyslu. Předávkování bývá často opakované. Může jít o léky, které byly pacientovi předepsány nebo které patří někomu z rodiny, ale i takové, které náhodně najde v domácí lékárničce.
Zdroj: Koutek, Kocourková - Sebevražedné chování, nakladatelství Portál

Krev..

31. května 2006 v 19:13 | Enny! =o) |  Krev- Smrt

Obrazky

31. května 2006 v 19:05 | Enny! =o) |  Krev- Smrt

Diego- Fotky

30. května 2006 v 22:48 | Enny! =o) |  Diego Luna

Diego Luna- Filmy

30. května 2006 v 22:40 | Enny! =o) |  Diego Luna
Diego Luna:
Mister Lonely (2006) (pre-production) (attached)
Toto (2006) (pre-production)
Bufalo de la noche, El (2006) (post-production)
Fade to Black (2006) (post-production) .... Tommaso
Mundo maravilloso, Un (2006) .... Reporter at Novel Prizes
Sólo Dios sabe (2005) .... Damián
Criminal (2004) .... Rodrigo

The Terminal (2004) .... Enrique Cruz

Dirty Dancing: Havana Nights (2004) .... Javier Suarez
... aka Dirty Dancing 2 (Australia) (Singapore: English title)

Nicotina (2003) .... Lolo
... aka Nicotina (Spain)
Open Range (2003) .... Button
Carambola (2003)
Soldados de Salamina (2003)
.... Gastón
... aka Soldiers of Salamina (International: English title)
Vampires: Los Muertos (2002) .... Sancho
... aka John Carpenter's Vampires: Los Muertos (USA: complete title)
Frida (2002) .... Alejandro 'Alex'

Ciudades oscuras (2002) .... Fede
... aka Dark Cities (International: English title)
... aka Dark City (International: English title)
Fidel (2002) (TV) .... Renato Guitart
Atlético San Pancho (2001) .... Postman
... aka Never Too Young to Dream (International: English title)
Y tu mamá también (2001) .... Tenoch Iturbide
... aka And Your Mother Too (USA)
Todos los aviones del mundo (2001)
Before Night Falls (2000) .... Carlos
... aka Antes que anochezca (USA: Spanish title)
Dulce olor a muerte, Un (1999) .... Ramón
... aka A Sweet Scent of Death (USA)
Cometa, El (1999) .... Victor
... aka The Comet (Mexico) (USA)
... aka Année de la comète, L' (France)
Perriférico (1999)
Todo el poder (1999) .... Esteban
... aka Gimme the Power
"Vida en el espejo, La" (1999) TV Series .... Eugenio Román Franco
"Amor de mi vida, El" (1998) TV Series .... Claudio
1,2,3 por mi (1997)
Morena (1995)
.... Dos
Hilito de sangre, Un (1995) .... León
... aka A Trickle of Blood (USA)
"Premio mayor, El" (1995) TV Series .... Quique
Ámbar (1994)
... aka Amber
"Abuelo y yo, El" (1992) TV Series .... Luis
Último fin de año, El (1991)
... aka The Last New Year (USA)

"Carrusel" (1989) TV Series
Antonieta (1982)

Ptá se láska:

30. května 2006 v 22:01 | Enny! =o) |  Citáty
Ptá se láska přátelství:
Proč jsi tu ty, když jsem tu já?
A přátelství odpoví:
Abych vykouzlil úsměv tam, kde ty necháváš slzy...

Vtípky - Zvířátka

29. května 2006 v 20:48 | Enny! =o) |  Ftípky
Sedí si tak v noci dvě sovy na větvi. První se otočí a udělá:
"Huuu huuuu..."
A ta druhá: "Sakra, to jsem se ale lekla!"
Sejdou se zvířátka na poradě. Hroch povídá: "Zítra pojedeme na výlet."
Žába po něm opakuje: "Zítra pojedeme na výlet."
Hroch pokračuje: "Sraz bude v 7:30 u lesa."
Žába po něm zase opakuje: "Sraz bude v 7:30 u lesa."
Hroch povídá: "A ta zelená čůza zůstane doma!"
A žába si povzdychne: "Chudák krokodýl, ten se tak těšil.."
Skutečnost: Mravenci pracují až 16 hodin denně.
Úvaha: "Zvířata nemají odbory."
Jde si takhle mamut v pohodičce pralesem, když v tom ho najednou přepadne stádo slonů. Totálně ho seřežou a zdrhnou... Mamut se po chvíli těžce zvedne a povzdechne si: "Zkurvený skini!"
Hopsá si zajíc po lese a na plný pecky vyřvává:
"Přefiknul jsem lvici, přefiknul jsem lvici!"
Potká ho vlk a začne nadávat:
"Hele, zajíci, zavři klapačku! Chceš, aby to uslyšel lev? A kromě toho, stejně ti to nikdo neuvěří!"
Zajíc si ale hopsá dál a pokračuje:
"Přefiknul jsem lvici, přefiknul jsem lvici!"
Takhle dohopsá až k medvědovi a ten se rozčílí:
"Zající, sakra, drž hubu! Uslyší tě lev, nasere se a problémy budeme mít všichni! A kromě toho, stejně ti to nikdo neuvěří..."
Zajíc ale jako by nic, skáče dál a řve:
"Přefiknul jsem lvici! Přefiknul jsem lvici! Přefiknul jsem lvici!"
Najednou se doopravdy objeví lev. Rozzuřenej na nejvyšší míru začne zajíce honit. Po chvíli zajíc skočí do starýho vykotlanýho kmene. Lev za ním, ale nějak se tam zasekne. Zajíc obejde lva, stoupne si za něj, rozhlídne se kolem, rozepne poklopec a povídá:
"No, tak tohle už mi opravdu nikdo neuvěří..."
Přijde takhle malá želvička ke stromu, povzdychne si a začne se na něj drápat. Leze, leze, až se vydrápe do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Rozplácne se dole na zemi. Po chvíli se probere, oklepe se, znovu se došourá ke stromu, povzdychne si a drápe se zpátky nahoru. Když je v koruně, zase roztáhne tlapičky a prásk ho na zem. A tak pořád do kolečka... Na vedlejším stromě na to koukaj dva ptáci a jeden z nich se poškrábe na hlavě:
"Ty, hele, neměli bysme jí říct, že je adoptovaná?"
Potká stará blecha mladou a ta se úplně třese zimou.
"Prosím tě, co je to s tebou?"
"Ale, chtěla jsem se trochu zahřát, tak jsem vlezla hajnému do vousů a on celý den jezdil po revíru na motorce a to jsem sakra vymrzla."
"No jo, to je hned vidět, že jsi ještě mladá. To si musíš vlézt nějaký mladý holce do kalhotek a uvidíš jaký tam je teplo."
Po nějaké době se opět sejdou a mladá je zase úplně zmrzlá.
"Proč jsi mě neposlechla?" říká stará.
"Ale já jsem to udělala přesně tak, jak jsi mi radila. Vlezla jsem holce do kalhotek, tam ti bylo takový teploučko, že jsem hned usnula. No a pak jsem se probudila hajnému ve vousech a zase jel na motorce!"
Tři myšáci sedí na baru a vytahují se, který je nejsilnější.
"Když jsem v domě, kde jsou nastražené pastičky, tak vždycky k jedné jdu, levou rukou seberu sýr a pravou chytím strunu, abych mohl při jídle ještě posilovat."
"Když máme doma jed na myši, vezmu žiletku, rozdrobím ho na prášek a šlehnu si."
Oba koukají na třetího, ten se znuděně podívá, vstane a říká:
"Jdu domu ošukat kočku."
Zvířátka v lese se dohodla, že si postaví sídlitě. Do města na příslušné úřady půjde liška, ta je dost fikaná, všechna potřebná potvrzení a povolení rychle vyřídí...řekla si zvířátka. A tak tedy liška šla. Přešel den, dva, týden, měsíc a po měsící se liška vrací se stáhnutým ocasem a celá zničená říká:
"35 potvrzení mám, jen to 36té se mi už vyřídit nepodařilo."
Tak se do města vydá medvěd. Ten jako nejsilnější v lese to určitě zařídí, abychom tu měli sídliště - přemýšlela zvířátka. Přešel den, dva, týden, měsíc a po měsíci se medvěd celý vystresovaný a vyhublý vrací a říká:
"35 potvrzení mám, jen to 36té se mi už vyřídit nepodařilo."
Zvířátka se už pomalu smiřují s tím, že dál budou bydlet v podmínkách, nedostůjných pro zvíře 21. století, když tu najednou řekne oslíček:
"Já bych to zkusil vyřídit!"
Ostatní zvířátka se začnou smát a říkají:
Ani liška se svým itelektem a ani medvěd se svou mocí to nedokázali vyřídit, už jen ty to dokážeš! Ale oslík se těmito řečmi nedal odradit a vydal se do města. Za tři dny se zvířátka vzbudila kvůli velkému ruchu a vidí, jak jde osel a mává všemi potvrzeními. Za zády mu jedou bagry, jeřáby, nákladní auta s pískem... Zvířátka se nestačí divit a ptají se osla, jak se mu to podařilo vyřídit.
"Velmi jednoduše," říká osel. "Přijdu na úřad, otevřu první dveře - spolužák, druhé dveře - spolužák, třetí dveře - spolužák..."
Jdou tři želvičky po poušti a mají hroznou žízeň. Po roce cesty najdou kelímek.
"Holky, nemá cenu ho brát, stejně nemáme co pít."
Po dalších třech letech cesty konečně dojdou k oáze, kde je krásné jezírko.
"Holky, teď by se nám hodil ten kelímek. Budeme losovat, která pro něj dojde."
A tak losujou. Ta, která prohrála, říká:
"Tak já pro něj dojdu, ale slibte mi, že se nenapijete dřív než přijdu!"
"Slibujeme," řeknou želvičky.
Po šesti letech se želvička stále nevrací.
"Kde je tak dlouho? Už by tady měla být zpátky. Ale ještě počkáme."
Po dalším půl roce: "Kašlem na to, napijem se."
Když tak ty dvě pijou z jezírka, vykoukne z křoví ta třetí a říká:
"Jestli si nevěříme, tak já nikam nejdu." :D:D:D
Sloni sehnali pytlík travky. Celí nedočkaví ho otevřou a jeden říká:
"Frajeři sme v prdeli, protože nemáme prsty. Jak si smotnem brčko?"
Tak poprosili ježka, ať jim ty brka umotá. Za půl hodinky se vrátí, ježek vychechtanej nohama vzhůru a po brčku ani pára...
"Ježku, ty parchante, kde je naše tráva?"
Ježek jen otevře oči a říká: "Táhněte do prdele šedý mraky, chci se opalovat!"
Leží moucha na zádech a klepe nožičkama. Letí kolem druhá moucha a ptá se: "Aerobic?"
První na to: "Ne, biolit."
Jde liška lesem a najednou z křoví slyší:
"Kykyrykyyyyy-kykyrykyyyy".
"To bude dneska snadná kořist, to si nechám líbit," myslí si liška a skočí do křoví.
Najednou se křoví začne otřásat a všude lítají liščí chlupy. Za chvíli vyleze vlk, protáhne se a říká si:
"Sakra, neumět cizí jazyk, tak si ani nevrznu."
Potkala žirafa myšku a říká:
"Ty ani nevíš, jaké to je dobré mít takový dlouhý krk."
"Hmmm", myška na to.
"Díky svému krku dosáhnu na ty nejvyšší a nejchutnější lístečky."
"Hmmm."
"A když je polykám, to tak krásně dlouho trvá, než to projde celým mým krkem."
"Hmmm."
"A když se pak napiju pramenité vody, ona tak krásně dlouho sklouzavá do žaludku."
"Hmmm," povídá myška. "A už jsi někdy zvracela?"
Přijde milenec za vdanou ženou a hned se na to hrne. Žena ho zastaví a říká, že jí manžel koupil papouška, který všechno co vidí, hned vykecá. Milenec neztrácí hlavu, vezme ze stolu ubrus a přehodí ho přes klec. Přijde pak k milence, položí ji na postel a roztáhne jí nohy.
"Teď to udělám po našem. Rozeběhnu se z obýváku, udělám dvě salta a pak ho do tebe vrazím."
V tu chvíli se ozve z klece:
"Vyřízněte mi klidně jazyk, ale tohle chci vidět!"

Garfield 2

29. května 2006 v 20:44 | Enny! =o) |  FILMY
Garfield 2 (Garfield's A Tale of Two Kitties) - delší, dražší, línější a…
...tupější? Ano přátelé, o prázdninách se do našich kin vplouží nejlínější americký kocour milující nicnedělání a sport zvaný "ležing". Tato charakteristika se hodí jedině a pouze na domácího mazlíčka z pera (nebo tužky) Jima Davise, který se svými kratičkými novinovými stripy slaví úspěchy po celém světě. Samozřejmě, že Hollywood si nemohl nechat ujít potenciální miliony dolarů a tak odkoupil práva na celovečerní film a před dvěma roky z toho vzešel nemastný neslaný celovečerní Garfield, jehož cílová skupina rázem klesla na děti prvního a maximálně druhého stupně základní školy, mateřské školky nevyjímaje. Jen v Americe vzhledem ke svému rozpočtu 50 milionů vydělal film necelých osmdesát a ve zbytku světa ještě více, takže volné pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Jen ať nám ty děti moc nevyrostou, řekli si producenti. A na světě je druhý díl s podtitulem "příběh o dvou kočičkách".
Garfield (opět Bill Murray) se totiž se svým páníčkem Jonem (stejně jako v prvním díle Breckin Meyer - Road Trip) a psem Odiem (nemluví) vydává do Evropy, přesněji do Velké Británie, kde má Jon nějaké pracovní povinnosti. Jenomže shodou scenáristických náhod (stejní autoři jako u prvního Garfielda) se náš kočičí hrdina připlete ke královskému paláci, kde zrovna probíhá jakési představování části sídla určené speciálně pro kocoura královské rodiny. A světe div se, Garfield jakoby mu z oka vypadl. Což je přesně voda na jeho vykutálený mlýn a z Garfielda se rázem stává královský kocour, který si užívá luxusního blahobytu. Jenomže, na scéně se objeví zákeřný lord Dargis, který by se rád zbavil všech zvířecích miláčků obývající palác, a proto je začne tyranizovat. Ale nebojte se, milé děti, zvířátka se nedají!.
Zní to jako pohádka? Bude to pohádka. Vypadá to jako pohádka? Ano, Garfield 2 má našlápnuto na to stát se pokračováním roku, kterého nezachrání hlas Billa Murrayho ani spousta zvířátek, která téměř jednu třetinu traileru vaří Garfieldovi dort a lasagně. Jen jsem čekal, kdy začnou zpívat a tančit jako v pohádkách od Disneyho.
Zdroj.tady

X- Men 3: Poslední Vzdor

28. května 2006 v 13:22 | Enny! =o) |  FILMY
X-Men: The Last Stand (2006)
Motto:
Hrstce můžeš věřit, ostatních se obávej.
Ve filmu X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR, který je závěrečnou kapitolou této filmové trilogie, ohrožuje vývoj světových dějin "lék", jenž dokáže proměnit mutanty v obyčejné lidské bytosti. Mutanti mají poprvé možnost zvolit si svou budoucnost: buď si mohou zachovat svou výjimečnost, ...
která je však příčinou jejich izolace a odcizení od ostatních, nebo se svých schopností vzdát a stát se normálními lidmi.

Ve filmu X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR se znovu setkáme s hvězdami předchozích dvou pokračování: Hughem Jackmanem v roli Wolverina, samotářského bojového stroje, který má úžasné léčící schopnosti, zatahovací adamantiové drápy a zvířecí srst; Halle Berry v roli Storm, která umí ovládat počasí - a létat; Ianem McKellenem v roli mocného mutanta Magneta, který dokáže ovládat železo a různě s ním manipulovat; Patrickem Stewartem v roli Xaviera, telepata a zakladatele a vůdce X-Menů; Famke Janssen v roli mutantky Jean Grey, která disponuje nesmírně silnými telekinetickými a telepatickými schopnostmi; Annou Paquin v roli Rogue, která přejímá schopnosti ostatních mutantů, vysává jejich energii a ohrožuje život každého, kdo se jí dotkne; Rebeccou Romijn v roli Mystique, která dokáže měnit svůj tvar; Jamesem Marsdenem v roli Cyclopse, z jehož očí šlehají energetické paprsky, které dokáží propálit horu a Shawnem Ashmorem v roli Icemana, který dokáže snížit svou tělesnou teplotu a vyzařovat extrémní zimu.
Do svých rolí z filmu X-Men 2 se vracejí Aaron Stanford jako Pyro, který dokáže manipulovat s ohněm, a Daniel Cudmore jako Colossus, který umí během okamžiku proměnit svou kůži v organickou ocel.
K hereckému obsazení se připojil Kelsey Grammer v roli jedné z nejoblíbenějších postav světa X-Menů: Dr. Henryho McCoye, známého také pod přezdívkou Beast.
McCoy je velmi nadaný a inteligentní genetik a také mutant s nadlidskou mrštností a fyzickou zdatností. Jako objekt jednoho ze svých vlastních experimentů zmutoval ještě více - narostla mu modrá zvířecí srst.
Herci se shodují, že závěrečný díl je tím zdaleka nejambicióznějším pokračováním z celé série. "Tenhle film je celkově bohatší, od začátku až do konce," říká Patrick Stewart. "Pořádně vám rozproudí krev v žilách - což je také jeho účelem! Dokáže vás ihned připoutat a citově vás propojit s postavami příběhu."Zdroj.